Angel Buxo Consultoría Assessoria empresarial
Angel Buxo Consultoría Assessoria empresarial
Angel Buxo Consultoría Assessoria empresarial
Angel Buxo Consultoría Assessoria empresarial

accordion-image-seleccio-conultoria

Amb la ferma creença que les persones que formen part d’una empresa són el seu principal actiu, treballem en la identificació, atracció i avaluació del talent per tal d’incorporar aquells i aquelles professionals amb perfils directius, comandaments, tècnics, administratius, comercials i especialistes, que major valor aporten i que més s’alineen a les necessitats, filosofia i politiques de l’empresa.

  • Selecció de personal
  • Avaluació psicoprofessional
  • Headhunting